BACA TEMİZLEME

Baca Temizleme

Baca Temizleme Neden Önemlidir?

Bacalar; iş gücü sağlanan, üretim yapılan, gıda hizmetleri verilen ve ikamet edilen alanlarda sağlık koşullarının tam sağlanabilmesi adına kurgulanan sistemlerdir. Bu sistemler 2 farklı niteliğe sahip mekanizmaya bağlı çalışır. Bunlardan biri; kış aylarında mekanların ısıtılması yönünde planlanan çeşitli ısıtma sistemleridir. Bu ısıtma sistemlerinde farklı yakıt türleri kullanılabilir. Merkezi ya da kişisel kullanıma uygun kalorifer, kombi ve benzeri sistemlerle donatılmış bina yapılanmaları mevcuttur. İstisnasız her bir ısıtma sistemi, atık gaz, duman ve kirli hava çıkışının sağlanması adına baca sistemlerine ihtiyaç duyarlar. Baca kanallarına bağlanan diğer mekanizma ise, pişirme gruplarıdır. Ocak, ızgara, fırın ve benzeri gıda pişirme cihazları da kirli hava, yağ buharı ve benzeri atık hava kütlelerinin dışarıya atılmasında baca kanallarından faydalanır. Mutfaklarda bulunan ocaklar, bir davlumbaza ve davlumbazın da bağlantılı olduğu yağlı baca kanallarına adapte edilirler. Tüm bu bahsi geçen kanallarda kullanıma bağlı tıkanmalar meydana gelebilmekte ve insan hayatını tehdit eden durumlar yaşanabilmektedir. Misal vermek gerekirse, tıkanan bir baca kanalından tahliye edilemeyen zehirli hava, iç mekanlara sızıntı yaparak karbon gazlarının solunan havaya dahil olmasına neden olabilir. Bunun neticesinde zehirlenme gibi durumlarla sıklıkla karşılaşılmaktadır. Bir başka durum ise; yanıcı yağ ve gazların alevlenmesi sonucu tüm binaya yayılan büyük çaplı bir yangının çıkmasıdır. Tüm bu sorunların önüne geçmek adına baca temizleme faaliyeti hem zorunlu hem de gerekli bir uygulamadır. 

Baca Temizleme Yönetmeliği

Baca temizleme, kişi ve kurumlar bazında keyfî bir uygulama değil, belli kanunlarla sabitlenmiş ve her türlü yapı ögesi için yasal bir zorunluluk olarak saptanmıştır. Bu bağlamda, her türlü işletme, restaurant, yemekhane, fabrika, catering firmaları, binalar, çoklu konutlar, site ve apartmanlar da dahil olmak üzere, herkesin belli süreçlerde baca temizlik işlemlerini yerine getirmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin en verimli şekilde sağlanabilmesi ve işlem sırasında çevreye zarar verilmemesi adına eğitilmiş firmalar tarafından gerçekleştirilmesi önem teşkil eder. Kullanılan yakıt türüne göre bacaların kirlenme ve tıkanma süreçleri de farklılık arz edebilir. Ayrıca konut ve işletme bacalarının temizlik döngüleri de birbirinden farklı olmaktadır. Burada en büyük hassasiyet gıda üzerine faaliyet gösteren kurumlardaki baca kanallarının, bir başka deyişle yağlı kanalların temizlik ve bakım işlemidir. Kitlese anlamda pek çok kişinin sağlık koşullarına direkt etki eden bu kurumlarda, en geç 3 ayda bir olacak şekilde bacaların elden geçmesi gerekmektedir. Bu yasal sorumluluğun yerine getirilmesi ancak alınacak resmî bir raporla tamamlanabilir. Bu rapor, itfaiye baca temizlik raporu olup, yine itfaiye yetkilileri tarafından izin verilmiş yetkin kurumlarca verilebilmektedir. Binaların yangından korunmasına yönelik yayınlanan yönetmelikte, sıvı ve katı yakıt kullanımı ile çalışan kazanlarınv e bacaların yılda en az 2 defa temizlenmesi zorunlu kılınmıştır. 

Baca Temizmele Servisi

Baca temizleme, ancak yetkin ve teknik donanım bakımından zengin firmalarca hayata geçirilebilir. İşlem bitiminde İGDAŞ onaylı bir sertifika verilerek, bu sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlandığı ibraz edilir. Tüm baca kanallarıi borular, kazan ve havalandırma kanallarının hangi sıklıkla temizleneceği ve ne gibi işlemler uygulanacağı yasalarla belirlenmiştir. Bu faaliyeti yerine getirmeyen kurum ve kişiler, baca denetim sırasında bazı yasal işlemlere maruz kalacaklardır. Ayrıca tıkalı bacalardan kaynaklanan her türlü afet durumunda da, kurum ve yapı sahipleri bu durumdan tek sorumlu olarak ağır cezalarla karşılaşacaklardır. Birikim Baca Temizleme firmamız, her türlü izin ve yetki belgesine sahip kalifiye bir oluşumdur. Tüm teknik donanımımız, eğitimli ve nitelik personellerimiz ve uygun fiyat politikamız ile İstanbul'un tüm ilçe ve semtlerine 7/24 hizmet sunmaktayız.