BACA TEMİZLEME SERVİSİ

Baca Temizleme Servisi

Baca Temizliği Kimler İçin Zorunludur?

Her bina oluşumunun belli uygulamaları yerine getirme zorunluluğu bulunmaktadır. Bu zaruri programlar, ilgili kurumlarca belirlenen yasalarda açıkça belirtilir. Kurumların ve işletmelerin uyması elzem kurallari şahıs oluşumlarına nazaran daha büyük önem teşkil eder. Bunun birincil nedeni, topluma açık alanlarda meydana gelebilecek sorunların daha geniş kitleleri etkileme olasılığıdır. Zorunlu temizlik ve hijyen kuralları arasında yer alan uygulamalrdan biri de; bacaların düzenli aralıklarla temizlenmesi ve bakım programlarına dahil edilmesidir. İşletme ve kurumlara yönelik uygulanan denetimler, her geçen gün daha da artmakta ve ilgili kurumlar bu konuda çok büyük hassasiyet göstermektedir. Toplumların daha bilinçli hale gelmesi ve sağlığa olumsuz etki eden durumların dikkate alınmaya başlaması da bu durumun itici güçlerinden biridir. Baca temizleme servisi, bu işlemden sorumlu tüm yapılara sunulan bir hizmet koludur. Özetlemek gerekirse; tüm kapğalı mekanlarda baca temizlik faaliyetleri yasal olarak zorunludur. Tek fark, baca kanallarının temizlik ve bakım sıklığı yönünde olmaktadır. Bu parameteler bir kenara bırakılacak olursa, bacaların temizliğinden sorumlu bina yapılanmaları şu şekilde sıralanabilir;

 • Restaurantlar
 • Yemekhaneler
 • Yemek Üretim Fabrikaları
 • Üretim Fabrikaları

Catering Firmaları

 • Lokantalar
 • Kebapçılar
 • Okul ve Dershaneler
 • Kreşler
 • İşletmeler
 • Çoklu binalar
 • Apartmanlar
 • Konutlar
 • Siteler
 • AVM'ler vb.

Baca Temizleme Servisi Hizmet Kapsamı

Baca temizleme servisi, öncelikle baca kanallarının tam teşkilatlı bir hizmet prpgramı dahilinde temizlenmesi yönünde hizmet vermektedir. Buna ek olarak, Baca yüzeylerinde biriken tüm atık maddelerin, yüzeylerden kazınması ve bu kanal yüzeylerinde herhangi bir çökme ve yapı kaybı mevcutsa onarılması gibi işlemleri de yerine getiriler. Özellikle yemek pişirilen cihazlar üzerine adapte edilen yağlı kanalların temizliği bu hizmet kapsamında en önemli yeri teşkil etmektedir. Bundan başka, Baca temizlik faaliyetleri yerine getirilirken atılacak tüm adımların yönetmelikte yer alan spesiyal maddelere uygun olması önem teşkil eder. Ayrıca, baca kanallarının her bir bölmesine ulaşım sağlanmasında iki önemli aşama mevcuttur. Bunlardan ilki, tıkanıklığın ve tabakalaşmış yüzeylerin tespit etilmesini sağlamak adına, baca kamerları kullanılarak iç alanların görüntülenmesi işlemidir. Bu sayede, saptanan bölgelere yönelik özel müdahaleler hayata geçirilmektedir. İkincisi ise; bacalara müdahale edilirken, yasal kurallar gereği her iki metrede bir müdahale kapaklarının açılmasıdır. Baca temizleme hizmet kapsamında yer alan uygulamalara örnek olarak şu maddeler verilebilir;

 • Yağlı kanal temizliği
 • Davlumbaz baca temizliği
 • Dikey baca temizliği
 • Yatay baca temizliği
 • Kombi baca temizliği
 • Doğalgaz baca temizliği
 • Doğalgaz kazan bacası temizliği
 • Merkezi sistem baca temizliği
 • Soba bacası temizliği
 • Izgara bacası temizliği
 • Kalorifer baca temiliği
 • Havalandırma kanal temizliği

Baca Temizleme Firmaları

Baca temizlik servisi, yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen bir hizmet alanıdır. Bu işlemlerin sağlanabilmesi için öncelikle firmaların belli prosedürlerden geçmeleri ve bu iş için hem donanımsal açıdan hem de bilgi birikimi bağlamında belli bir grafiğe ulaşmaları gerekmektedir. Firmamıız bahsi geçen tüm alt hizmetleri verme yetisine, bilgisine ve deneyimine sahip olduğunu beyan eder. Ayrıca Avrupa Standartlarında teknik donanım varlığımızla, güvenilir ve üst düzey bir hizmet planı meydana getirmekteyiz.