Referanslar

   Florya Beyti   Yenibosna Güllüoğlu

 

 

 

 

 

BAŞAKŞEHİR YAĞLI KANAL TEMİZLEME

başakşehir yağlı kanal temizleme

Yağlı Kanal Temizlik Yöntemleri

Yağlı kanallar, gıda üretimi üzerine hizmet veren kurum ve işletmelerin baca kanallarıdır. Bu kanallar ocak ve ızgaralardan yükselen buhar ve dumanın emiliminde görevli davlumbazlar aracılığıyla tahliye işlemini gerçekleştirirler. İnsanların yeme-içme ihtiyaçları  restoran ve lokantalarda karşılanırken bir yandan da konaklama ve dinlenme tesislerinde de ek hizmet kolu olarak karşılanmaktadır. Bu yüzden sadece gıda üretim binalarında değil birçok işletme ve kurumda yağlı kanal düzeneği bulunmaktadır. Kanalın yükseklik ve genişliği, tıkanıklık oranı, filtrelerin durumu ve kullanım sıklığı gibi parametreler, bu kanalların temizlenmesinde uygulanacak yöntem ve usulleri de belirler. Başakşehir yağlı kanal temizleme servisinin hizmet verdiği binalara örnek olarak şu liste verilebilir;

 1. Restoran ve Lokantalar
 2. Oteller ve Pansiyonlar
 3. Spor ve sosyal aktivite mekanları
 4. Yemek üretim fabrikaları 

Başakşehir Endüstriyel Baca Temizliği

Başakşehir yağlı kanal temizleme, endüstriyel mutfak bacalarının temizlenmesi, bakım faaliyetlerinin yerine getirilmesi ve standartlara uygun olmayan kanalların revize edilmesi gibi eylemleri kapsar. Bahsi geçen her bir uygulama teknik donanım ve deneyim gerektirmektedir. Binalarda yer alan bu spesifik kurgulamalar, insanların yaşadığı veya geçici bir süre faydalandığı mekanların sağlık koşullarına  uygun olması bakımından temizlenmek zorundadır. Bu işlemlerin yerine getirilmemesi sadece kullanıcıların değil, çevre yapıların ve buralarda ikamet eden kişilerin de can güvenliğini riske atacaktır. Binalarda mal sahipleri ve yöneticiler, işletmelerde de yine kurum sahipleri ve yöneticiler bu hususta yükümlü bireylerdir. Olabilecek tüm olumsuzluklardan bu kişiler sorumlu olacak ve yasal işlemlere tabi tutulacaklardır. Büyük kayıplarda, çok büyük tazminatlar ödememek ve kimsenin can güvenliğini riske atmamak için tek yapmanız gereken; yasal yönetmelikte yer alan kurallara uygun bir şekilde yetkili kurumlardan temizlik hizmetini sağlamaktır.

Başakşehir Baca Temizlik Servisi

Başakşehir yağlı baca temizleme, İtfaiye tarafından izin belgesi verilmiş kurumların sağladığı bir hizmettir. Bu işlemi sağlamak yolunda beyanda bulunan kaçan ve sanal kuruluşlar hiçbir surette resmi bir faaliyet hayata geçiremezler. Bu kurumların eksik bilgi ve deneyimi, yetersiz donanımı daha büyük sorunlara neden olacağı gibi, işlem sonunda resmî geçerliliği olan bir belge verme hakkına da sahip değildir. Ancak tüm kanunî adımlara riayet eden ve izin belgeleri olan kurumlardan hizmet almanız gerekmektedir. 

BAHÇELİEVLER YAĞLI KANAL TEMİZLEME

bahçelievler yağlı kanal temizleme

Yağlı Kanal Temizlik Yöntemleri

Gıda üretimi yapılan ve insanlara hizmet sunulan tüm işletmelerde mutfak bacaları yer almaktadır. Bu bacalar bir ocak ve ızgara cihazına ve bu cihaz üzerinde yer alan davlumbaca bağlı olarak faaliyet gösterirler. Yemeklerin ısınması neticesinde açıpa çıkan yağ buharı, duman gibi maddeler bir davlumbaz ve aspiratör mekanizması tarafından tutulur. Burada filtrelenen maddeler baca kanallarına aktarılır ve zamanla bu kanallarda yağ birikintisi meydana gelmektedir. Hem yağ buharı tahliyesinde kullanılması bakımından hem de zamanla yüzeylerde yağ katmanlarının birikmesi nedeniyle bu baca kanalları yağlı kanal olarak adlandırılmaktadır. Tüm baca temizlik işlemleri arasında yağlı kanalların temizlenmesi ve yenilenmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bunun sebebi; birçok kişiye gün içinde yemek servisi ya da temini sağlayan kurumlara ait olmasıdır. Bu alanlarda yemeklere sirayet edecek herhangi bir zehirli ve atık madde, birçok kişinin sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Açığa çıkan ve biriken yağlar, yanıcı bir nitelik taşır. Böylece ocaklardan ve ızgara ateşinden yükselen, gözle görülmeyecek kadar mikroskobik alevler nedeniyle tutuşma ve büyük yangınlar meydana gelebilmektedir. İnsan ve çevre sağlığı koşulları dikkate alınalarak, yağlı kanalların sık sık temizletilmesi zorunlu bir prosedür olarak beyan edilmiştir. Bahçelievler yağlı kanal temizleme hizmetlerinden faydalanarak bu yasal süreci sağlamış olacaksınız. 

Zorunlu Yağlı Kanal Temizliği

Bahçelievler yağlı kanal temizliği keyfi bir uygulama değildir. Hijyen ve sağlık standartlarının sağlanması ve insanların olumlu şartlarda hizmet görmesi tüm işletme ve kamu alanlarının birincil görevlerinden biridir. Bu bağlamda her türlü bakım ve temizlik faaliyetlerinin, öngörülen süreçler dahilinde gerçekleştirilmesi önem ihtiva eder. Bu zorunlu eylemlerin sağlanmaması ya da eksik yerine getirilmesi birçok yasal işleme maruz kalınmasının önünü açacaktır. Yağlı kanalların yangın ve zehirlenme vakalarına neden olması ayrıca çevreye kötü koku yayılması gibi durumları meydan getirmesi temizlik faaliyetlerini daha da zorunlu bir hale getirmektedir. Yakıt kullanımı ne olursa olusn bu bacaların 2 ve 3 aylık dönemeçlerde temizletilerek eski işlevine kavuşturulması ve tüm risklerin bertaraf edilmesi zorunludur. Bu yönde hizmet sağlayan izinli ve yasal firmalardan destek alabilirsiniz.

Bahçelievler Yağlı Baca Temizlik Şirketleri

Bahçelievler yağlı baca temizlik şirketleri, binaların yangından korunması bağlamında oluşturulan ve tüm işletme ve kurum sahiplerine dikte edilen beyannamede yer alan maddeler ışığında çalışma gösterirler. Bu şirketlerin hem izin belgelerini almaları hem de yönergeleri tam olarak uygulamaya dahil etmeleri gerekmektedir. Hizmetin yasal bir sürece işaret edip etmediği ancak bu konuda yetki verilmiş firmalardan sağlanıp sağlanmadığına bağlıdır. Birikim Baca Temizleme servisimiz, sizler için bu işlemleri en üst düzey şartlarda ve en ekonomik koşullarda sağlamaktadır. Şirketimiz tüm izin belgelerine sahiptir. 

BAKIRKÖY YAĞLI KANAL TEMİZLEME

bakırkoy yağlı kanal temizleme

Yağlı Kanallar Temizletilmek Zorundadır

Yağlı kanallar, mutfak bacaları olarak faaliyet gösterirler. Kullanım amacına uygun olarak; restoranlarda, lokantalarda, gıda fabrikalarında, kebapçılarda, otel ve diğer sosyal alanların mutfaklarında yer alması gerekmektedir. Hem fizikî yapılanma olarak hem de zaman içinde revize edilmesi bağlamında bazı yönergeler bulunmaktadır. Standartlara uygun şekilde tasarlanmamış yağlı bacalar, faaliyet gösterdikleri alanlarda yetersiz bir mukavemet sergiler. Böylece hem gıda üretimlerinde hem de bu mekanların temizlik ve sağlık koşullarında sekteler meydana gelecektir. Kullanılan cihazlara ve mekanın kullanım amacına uygun bina edilmiş yağlı kanallar, daha yüksek bir performans sergiler ve daha uzun vadede sorun çıkarmadan çalışabilir. Bundan sonraki diğer bir aşama ise, yağlı kanal temizliğidir. Bu işlemin sağlanması kişi ve kurumlar adına bir zorunluluk olup, hangi zaman dilimlerinde ve hangi firmalara yaptırılabileceği gibi konular da hususî yönetmelikte sabit kılınmıştır. Bakırköy yağlı kanal temizleme hizmet alımını, yönetmelikteki maddelere paralel hizmet sunan firmamızdan sağlayabilirsiniz. 

Yağlı Baca Temizlik Yöntemi

Bakırköy yağlı kanal temizliği birtakım yöntem ve usullere bağlı olarak sağlanabilir. Tüm temizlik, bakım ve yenileme işlemleri kendi içinde bazı zorunlulukları ve yerine getirilmesi elzem bazı hususiyetleti barındırır. Bunlar hem işlemin kolay gerçekleştirilmesi hem de sonuçtan en yüksek verimin saplanması bakımından uzman ve ilgili kişilerce belirlenmektedir. Her bir yöntem, teorik ve pratik olarak deneysel bir sürece tabi tutulur. Bu bahsi geçen işlemler hem genel temizlik kurallarını hem de birtakım cihaz ve mekanizmaların temizlik aşamalarını kapsamaktadır. Baca kanalları herkesin ulaşabileceği ve her tür aparatla temizlenebilmesi mümkün alanlar değildir. Bu bölmelerin, basit fırçalarla ve bölgesel olarak temizlenmeye çalışılması hem yetersiz hem de risk taşıyan bir uygulama yöntemidir. Yağlı kanallar ancak profesyonel adımlar atılmak suretiyle temizlenebilir. Yöntem ve tarz hem yönetmelikte yer alan maddelere hem de firmaların donanımsal niteliğine bağlıdır. Firmamız üst düzey ve özel üretim temizlik ekipmanları kullanarak ve bu kanalların tüm yüzeylerindeki katmanları temizlemek amacıyla bir sistem geliştirmiştir. Önce bir planlama yaparak süreci en ergonomik hale getirmektedir.

Bakırköy Yağlı Kanal Temizleme Şirketi

Bakırköy yağlı kanal temizlik şirketi olarak, sizlere 7/24 hizmet sağlamaktayız. Hem personel ağımız hem de teknik teçhizat donanımımız bağlamında küresel bir nitelik arz etmekteyiz. Firamızdan sağlayacağınız her bir hizmet kolu, şirket garantimiz altında sağlanmaktadır. 

BAĞCILAR YAĞLI KANAL TEMİZLEME

bağcılar yağlı kanal temizleme

Yağlı Kanal Nerelerde Kullanılır?

Yağlı kanallar endüstriyel baca kanalları olarak bilinir. Her türlü mutfak ve gıda üretim alanında yer alaması gerekmektedir. Hangi niteliklerde ve hacimde meydana getirilmesi gerektiği, yasal yönetmelikte ve standartlarda yer alan yönergelere bağlıdır. Bu kanalların kullanımdan önce standartlara uygun bina edilip edilmediği de önem teşkil eder. Belli aralıklarla müdahale kapakları da yer almalı ve olası tıkanmalarda acil müdahaleler hayata geçirilmelidir. Yağlı kanalların yer aldığı oluşumlar oldukça farklı mahiyette yapılardır. Kimi yalnızca gıda üzerine hizmet sağlayan işletme binaları olarak karşımıza çıkar, kimi daha geniş kapsamlı toplumsal mekanlar olarak yağlı kanal kullanımı ihtiva eder. İstisnasız olarak her birinde yağlı kanal temizliği zorunlu bir işlemdir. Hem pişirlien gıdalara sağlıksız yağ ve hava temasını engellemek hem de mekanlara zehirli ve kötü koku yayılımının önüne geçmek adına Bağcılar baca temizleme hizmetinden rutin aralıklarla faydalanmanız gerekmektedir. Yağlı kanal temizliği uygulanan yapılara örnek olarak şu bina türleri verilebilir;

 • Restoranlar
 • Lokantalar
 • Sosyal Tesisler
 • Catering Firmaları
 • Fırınlar
 • Kebapçılar
 • Oteller / Pansiyonlar
 • Endüstriyel Mutfaklar
 • Fabrikalar ve gıda üretim binaları

Endüstriyel Baca Temizliği

Bağcılar baca temizleme, endüstriyel mutfak bacalarının yağlardan ve diğer atık maddelerden arındırılması işlemidir. Yasal yönetmelikte yer alan maddelere ve baca temizlik firmalarının ön görülerine göre 2 ayda 1 ya da 3 ayda 1 olacak şekilde temizlenmek zorundadır. Bu baca kanalları yapısal ve hacimsel olarak diğer baca sistemlerinden daha farklı bir kurguya sahiptir. Ayrıca dışarıya tahliyesini gerçekleştirdiği maddelerin kimyevî yapısı da farklılık arz etmektedir. Bu bağlamda kendine has bir temizlik programına ihtiyaç duyar. Firmamız tüm baca tipolojilerine özgün bir program hayata geçirdiği gibi, yağlı bacaların temizliğinde de uygun yöntemler ve ekipmanlar eşliğinde temizlik faaliyetlerini yürütmektedir. 

Bağcılar Yağlı Baca Temizlik Fiyatları

Bağcılar baca temizleme, oldukça makul rakamlar karşılığında firmamız tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumumuz sektörde yer alan tüm baca temizlik kurumları arasında öncül bir niteliğe sahiptir. Fakat kendi kalitesine ters oranda düşük bir bütçe karşılığında sizlere hizmet sağlamaktadır. Kullandığımız malzeme ve ekipmanlar, üreticilerin piyasaya sürdüğü en kaliteli markalardan tercih edilmekte ve kimyasal kullanımında Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ürünler kullanılmaktadır.