BAHÇELİEVLER YAĞLI KANAL TEMİZLEME

bahçelievler yağlı kanal temizleme

Yağlı Kanal Temizlik Yöntemleri

Gıda üretimi yapılan ve insanlara hizmet sunulan tüm işletmelerde mutfak bacaları yer almaktadır. Bu bacalar bir ocak ve ızgara cihazına ve bu cihaz üzerinde yer alan davlumbaca bağlı olarak faaliyet gösterirler. Yemeklerin ısınması neticesinde açıpa çıkan yağ buharı, duman gibi maddeler bir davlumbaz ve aspiratör mekanizması tarafından tutulur. Burada filtrelenen maddeler baca kanallarına aktarılır ve zamanla bu kanallarda yağ birikintisi meydana gelmektedir. Hem yağ buharı tahliyesinde kullanılması bakımından hem de zamanla yüzeylerde yağ katmanlarının birikmesi nedeniyle bu baca kanalları yağlı kanal olarak adlandırılmaktadır. Tüm baca temizlik işlemleri arasında yağlı kanalların temizlenmesi ve yenilenmesi oldukça büyük bir önem taşımaktadır. Bunun sebebi; birçok kişiye gün içinde yemek servisi ya da temini sağlayan kurumlara ait olmasıdır. Bu alanlarda yemeklere sirayet edecek herhangi bir zehirli ve atık madde, birçok kişinin sağlık sorunlarına neden olabilmektedir. Açığa çıkan ve biriken yağlar, yanıcı bir nitelik taşır. Böylece ocaklardan ve ızgara ateşinden yükselen, gözle görülmeyecek kadar mikroskobik alevler nedeniyle tutuşma ve büyük yangınlar meydana gelebilmektedir. İnsan ve çevre sağlığı koşulları dikkate alınalarak, yağlı kanalların sık sık temizletilmesi zorunlu bir prosedür olarak beyan edilmiştir. Bahçelievler yağlı kanal temizleme hizmetlerinden faydalanarak bu yasal süreci sağlamış olacaksınız. 

Zorunlu Yağlı Kanal Temizliği

Bahçelievler yağlı kanal temizliği keyfi bir uygulama değildir. Hijyen ve sağlık standartlarının sağlanması ve insanların olumlu şartlarda hizmet görmesi tüm işletme ve kamu alanlarının birincil görevlerinden biridir. Bu bağlamda her türlü bakım ve temizlik faaliyetlerinin, öngörülen süreçler dahilinde gerçekleştirilmesi önem ihtiva eder. Bu zorunlu eylemlerin sağlanmaması ya da eksik yerine getirilmesi birçok yasal işleme maruz kalınmasının önünü açacaktır. Yağlı kanalların yangın ve zehirlenme vakalarına neden olması ayrıca çevreye kötü koku yayılması gibi durumları meydan getirmesi temizlik faaliyetlerini daha da zorunlu bir hale getirmektedir. Yakıt kullanımı ne olursa olusn bu bacaların 2 ve 3 aylık dönemeçlerde temizletilerek eski işlevine kavuşturulması ve tüm risklerin bertaraf edilmesi zorunludur. Bu yönde hizmet sağlayan izinli ve yasal firmalardan destek alabilirsiniz.

Bahçelievler Yağlı Baca Temizlik Şirketleri

Bahçelievler yağlı baca temizlik şirketleri, binaların yangından korunması bağlamında oluşturulan ve tüm işletme ve kurum sahiplerine dikte edilen beyannamede yer alan maddeler ışığında çalışma gösterirler. Bu şirketlerin hem izin belgelerini almaları hem de yönergeleri tam olarak uygulamaya dahil etmeleri gerekmektedir. Hizmetin yasal bir sürece işaret edip etmediği ancak bu konuda yetki verilmiş firmalardan sağlanıp sağlanmadığına bağlıdır. Birikim Baca Temizleme servisimiz, sizler için bu işlemleri en üst düzey şartlarda ve en ekonomik koşullarda sağlamaktadır. Şirketimiz tüm izin belgelerine sahiptir.