HAVALANDIRMA TEMİZLİĞİ

Havalandırma Temizliği

Havalandırma Kanalları Nasıl Temizlenir?

Evlerde, konutlarda, iş yerlerinde ve insanların toplu kullanımına açık bütün iç yapılanmalarda temiz hava sirkülasyonu hayatî bir önem taşır. İç mekanlardaki insan varlığı, pişen yemekler, canlı ve cansız tüm organizmalar ve çevresel etkiler dolayısıyla oksijen miktarı zamanla düşüş gösterir. Bunun sonucunda hem fiziksel hem de zihinsel bir takım problemler meydana gelmektedir. İş gücü sağlanan alanlarda temiz hava dolaşımının sağlanamaması, verimin düşmesine neden olur. Baş ağrısı, solunum problemleri, yorgunluk, odaklanamama ve benzeri sorunlar, havalandırma kanallarının tıkanması ve işlevini tam olarak yerine getirmemesi neticesinde meydana gelmektedir. Ayrıca, elektronik ve mekanik cihazların da randımanlı çalışabilmesi, temiz hava sirkülasyonunun sağlanmasıyla paraleldir. Birçok işletmede ve özellikle üretim yapılan fabrikalarda, sentetik ve kimaysal ürünlerin etkisiyle ciddi sağlık problemleri yaşanmaktadır. Bunların bir çoğu meslek hastalığı olarak nitelendirilir. Bu sorunların önüne geçme yolunda da havalandırma kanallarının varlığı ve tam teşeküllü çalışması önem teşkil eder. Bu kanallarda emiş ve üfleme motor sistemleri de yer almaktadır. Tüm bu ek birimlerin ve havalandırma filtrelerinin de temizlenmesi gerekmektedir. Kanal içerisinde biriken atık maddeler, belli mesaflerde açılmış müdahale kapakları yardımıyla temizlenir. Havalandırma temizliği sırasında özel üretim fırçalar, ek aparatlar ve vakumlama makineleri gibi teçhizat kullanımı gündeme gelecektir. Tüm bu bahsi geçen uygulamaların tam teşeküllü bir firma tarafından sağlanması adına firmamız yetkililerinden hizmet talebinde bulunabilirsiniz. 

Havalandırma Kanal Temizliği

Havalandırma temizliği, kapalı mekanlarda olmazsa olmaz uygulamaların başında gelir. İnsanların yaşam kalitesinin yükselmesi adına bu kanalların belli zaman dilimlerinde bakımdan geçmesi ve varsa hasarların giderilerek  tam randımanlı çalışmasının sağlanması gerekmektedir. Solunan havanın kalitesini düşüren pek çok dış ve iç etken bulunmaktadır. Bu etkenlerin bertaraf edilmesi de her zaman mümkün olmaz. Arabaların çıkardığı zehirli gazlar bile iç mekanlara sirayet ederek soluduğumuz havanın kalitesine negatif etki edebilir. Çevrede var olan bir fabrika ya da mevsimsel hava şartları gibi doneler de, iç mekanlardaki havanın standardını etkileyen unsurlar arasındadır. Kanal iç yüzeyleri genellikle geniş çaplı ve kaygan zeminli olmaktadır. Bu yüzeylerden hava partikülleri rahatlıkla dış alanalara aktarılır. Bazı durumlarda, havalandırma kanallarına kuş ölüleri, dal parçaları ve rüzgarla taşınan atık maddeler giriş yapabilmektedir. Bunlarda kanalın işleyişini ve hava transferindeki verimliliğini etkileyen unsurlardandır. Temizlik işlemi yapılırken, tüm detaylar düşünülmeli ve bütünsel bir müdahale hayata geçirilmelidir.

Havalandırma Temizlik Şirketleri

Havalandırma temizlik şirketleri, baca kanal temizliğinde yetki verilmiş kurumlardır. Bu kurumlar, belli zaman döngüleri içinde havalandırma kanallarında meydana gelen tüm hasar, çökme, tıkanma ve benzeri durumlara müdahale ederler. Motorun, fanların, filtrenin ve tüm iç yüzeylerin eksi işlevine kavuşturulması yönünde faaliyet gösteren Birikim Baca Temizleme firmamızdan uygun fiyatlara hizmet alımını sağlayabilirsiniz.