HİZMETLERİMİZ

 Kalorifer Baca Temizleme

<p><strong> Kalorifer Baca Temizleme</strong></p>

  Kalorifer Baca Temizleme, Bina iş yeri site vb yerlerde kullanılan merkezi sistem ısı kazan baca sisteminin yılda en az 1 sefer İtfaiye den yetkili Baca Temizleme,işlemi gerçekleştirilmesi gerekmektedir aksi taktirde oluşabilecek olumsuzluklardan yönetiçiler sorumludur.

 

 İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından Baca Temizleme, ve Yağlı Kanal Temizleme işi İtfaiyenin Koşul ve şartlarını yerine getirmiz özel firmalara verilmiştir bu yetkili firmalar İstanbul il sınırları İçerisinde Kalorıfer Baca Temizleme, Isı Kazan Baca Temizleme, Kömürlü Kalorifer Kazan Bacası Temizleme, Duvar Tipi Kalorifer Bacası Temizleme, Fuloil Kalorifer Kazan Baca Temizliği, Çelik Baca Temizleme, Apartman Baca Temizleme, Kat Kaloriferi Baca Temizleme, Yoğuşmalı Kazan Baca Temizleme, Kombi Baca Temizleme, yetkisine sahiptir. 

BACA TEMİZLEME VE DENETİM YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

1.0 AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ: Bu yönetmeliğin  amacı İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki tüm binaların ısıtma sistemlerinin (kalorifer kazanları, yakıt depoları ve bacaların) periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılmasını sağlamaktır.

KAPSAM : Bu Yönetmelik  İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sınırları içindeki kamuya, özel ve tüzel kişilere ait binalarla, her çeşit ve derecedeki işyerlerine ait kalorifer kazanlarının, yakıt depolarının ve bacaların yıllık temizliklerinin ,mevzuata uymayanların bakım ve onarımların  yapılması, çevre kirliliği yapanlarla yangına neden olabileceklerin belirlenmesi ve bu çalışmaların denetlenmesi esaslarını kapsar.

HUKUKİ DAYANAK : Bu yönerge “İTFAİYE TEŞKİLLERİNİN KURULUŞ, GÖREV, EĞİTİM VE DENETİM ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK” ve “BİNALARIN YANGINDAN KORUNMA HAKKINDA YÖNETMELİK”in İstanbul İtfaiye Daire Başkanlığına (İtfaiye Müdürlüklerine) verdiği sorumluluk ve yetkiye dayanılarak hazırlanmıştır.

TANIMLAR : Bu yönetmelik ve eklerinde  geçen bir kısım kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

1.4.1  Yakıt :Gaz, sıvı, yada katı halde bulunan ve yakılarak enerjiye dönüştürülebilen maddelerin tümüdür.

1.4.2  Yakıt deposu : Yakıtların pazarlandıkları yada kullanılacakları yerde stok edildiği yerdir.

1.4.3  Kalorifer kazanı : Yakıtların yakılarak enerjiye dönüştürüldüğü yerdir.

1.4.4  Brülör : Sıvı ve gaz yakıtları kazana ( yanma odasına ) pompalayarak ve ateşleyerek sürekli ısı (enerji) üretilmesini sağlayan araçtır.

1.4.5  Baca : Yakıtların yanarken açığa çıkardığı zehirli gazların ve su buharının atmosfere taşınmasını sağlayan ulaşım yoludur.

1.4.6  Adi Baca : Tek kolon halinde zeminden çatıya kadar yükselen, birden fazla birimin kullanabileceği şekilde tasarlanmış tek bir ağızla çatı dışına ulaşan bacalardır.

1.4.7  Bağımsız Baca : Her katı, her birimi ve her dairesi bağımsız olarak ısıtılan tüm binaların bu bölümlerinden hiçbir ek yapılmadan çatıya kadar uzanan bacadır.

1.4.8  Şönt (ortak ) Baca : Her kat, her birim veya her daireden ekler yapılabilen ve tek bir boşaltım ağzı ile çatı üstüne çıkarılan bacadır.( İmar yönetmeliğine göre Şönt baca yapılması yasaktır.)

1.4.9  Baca temizleme ağzı: Metal, beton ve tuğla bacalarının iç yüzeylerinde zamanla birikerek tabaka oluşturan kurum ve yağ tabakalarının temizlenmesi için yapılan metal ağızdır. Bütün bacalarda temizleme ağzı bulundurulması zorunludur.

Etiketler:

 Kalorıfer Baca Temizleme, Isı Kazan Baca Temizleme, Kömürlü Kalorifer Kazan Bacası Temizleme, Duvar Tipi Kalorifer Bacası Temizleme, Fuloil Kalorifer Kazan Baca Temizliği, Çelik Baca Temizleme, Apartman Baca Temizleme, Kat Kaloriferi Baca Temizleme, Yoğuşmalı Kazan Baca Temizleme, Kombi Baca Temizleme,

Baca Temizleme Facebook logoBaca Temizleme Twitter LogoBaca Temizleme Google+ Logo