HİZMETLERİMİZ

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar,

Bacaların Temizlenmesi ve Denetimi İle İlgili Esaslar
Doğalgaz kullanılan Kombi, Kazan, Şofpen, Kazan, Fırın, Kalorifer, Ve Ocaklarda bacalarının yapımı, yıllık bakımı ve temizliği gaz dağıtım şirketlerinin belirleyeceği uzman ve eğitimli kişiler tarafından yaptırılır ve bu kişiler tarafından bacalar ve temiz hava girişleri kontrol edilir.
Baca, kalorifer kazanı ve yakıt depolarının yıllık periyodik temizliklerinin yapılması isteğe bağlı olmayıp, zorunludur. Yaptırmayanlar hakkında ilgili mevzuata göre yasal işlem yapılması sağlanır.
LPG ve doğalgaz kullanmış olsa bile otel, lokanta, restoran, yemek fabrikası gibi topluma açık yerlerle, ocaklarında yemek pişirilip kızartma yapılan tüm yerlerin bacalarının ve yağlı kanallarının yılda en az bir kez temizlenmesi ve yılda en az bir kez kontrol edilmesine önem verilir.

Verilen hizmetin sağlıklı bir hizmet olduğunu belgeleyecek olan bu raporun düzenlenmesi esnasında, zorunlu bakım ve zorunlu tadilatlar hususunda bilgilendirme sağlanır.
Yetkili firma, kalorifer kazanı, yakıt deposu ve Baca Temizliği, için telefon ya da başka şekillerde yapılan başvuruları değerlendirip, Baca Temizliği, hakkındaki mevzuat bildirerek ve yetki belgelerini göstererek baca temizliği ve denetimi yapılacak yerlerin yetkili ve sorumlularına temizlik ve baca denetimi için başvurur. Uygulamadan sonra temizlik yapıldığına dair “Kontrol Bandrolü” nü imzalayarak binanın cümle kapısının sağ üst köşesine yapıştırırlar. Kontrol Bandrolü İtfaiye Müdürlüğü tarafından hazırlanır ve ücreti karşılığında temizlik ve denetim işini yapan gerçek veya tüzel kişilere teslim edilir.

Temizlik işlemi ile denetim aynı anda yapılır. Baca ve yağlı kanalların durumu hakkında tespit edilen eksiklikler denetim sonucunda baca sahiplerine yazılı olarak iletilir. İkinci temizlik veya denetimde eksiklikleri gidermediği anlaşılanlar yasal işlem yapılmak üzere ilgili mercilere bildirilir.
Ülkemizde sık yaşanan baca yangınları, zehirlenerek can kaybına neden olan olaylar sebebi ile, ısıtma sistemlerine ait bacaların ve yağlı kanalların periyodik temizlik ve denetimlerinin yapılması yaptırımlara bağlanmıştır.


Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar, yeni eve taşınmalarda, kira sözleşmesi yenilemelerinde veya dairenin Gaz Açma, ve kapama işlemlerinde itfaiye tarafından denetlenen ve alınması zorunlu bir rapordur.

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar,
Isıtma sistemleri ve bacaların temizliğini yaptırmak isteyen kişi, kurum ya da kuruluşların, bu işi yaptıracakları firma ya da kişilerde  Baca Temizleme, ve Denetim Yetki Belgesi’ nin olup olmadığı hususuna dikkat etmeleri gerekmektedir.
Baca Temizleme, ve Denetim Yetki Belgesi”  İtfaiye Daire Başkanlığınca uygun görülen firmalara; büro, haberleşme, eleman, araç ve ekipmanlar bakımından yeterlilik durumları değerlendirilerek düzenlenen komisyon raporuna göre verilir.
Baca temizleme hizmeti  “Baca Temizleme ve Denetim Yetki Belgesi’ olan firmalar tarafından yapılmakta olup, bu hizmetin ardından itfaiye baca temizlik raporunu, sadece bu yetki belgesine sahip olan firmalar verebilmektedir.

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar,
Bacanızın kontrolü yapıldıktan sonra rapor düzenlenecektir. Kontrolü yapılmayan bacaya baca temizlik raporu verilmez.
Birikim Endüstriyel Temizlik Hizmetleri olarak teknolojik araç gereçlerimizle, kendini yenileyen ve geliştiren profesyonel kadromuzla,  İstanbul Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan Yetkili olup, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’ye servis hizmeti vermekteyiz.

Etiketler:

Doğalgaz Baca Raporu Veren Firmalar, Doğalgaz Baca Raporu Veren Şirketler, Doğalgaz Baca Raporuru Veren Servisler, İtfaiye Baca Raporu Veren Firma, İstanbul Baca Raporu Veren Firmalar, Şişli Baca Raporu Veren Firmalar, Kazan Baca Raporu Veren Firmalar, Kombi Baca Raporu Veren Firmalar, Soba Baca Raporu Veren Firmalar, Kalorifer Bacası Raporu Veren Firmalar,

Baca Temizleme Facebook logoBaca Temizleme Twitter LogoBaca Temizleme Google+ Logo