TUZLA BACA TEMİZLEME

Baca Temizleme Kapsamında Neler Var?

Bacalar, en temel anlamda cihazların yanma sonucu verdiği fiziksel ve tabi reaksiyonun çevreye verebileceği zararı minimalize eden bir sistemdir. Bu sitem, cihazların çalışması esnasında tüm kirli hava, duman, is, yağ buharı, yanmamış gaz ve benzeri atıkları filtreden geçirerek güvenli bir şekilde atmosfere iletir. Bu iletim, sürekli devridaim eden bir şekilde kendini yeniler. Bir müddet kullanımdan sonra, taşınan tüm zararlı ve yoğun hacimli maddeler geçtikleri yüzeylerde kısmi tabakalar meydana getirir. Bu zarlar, geçen her dokudan bir miktar daha çeker  ve zamanla bu katmanlar daha da kalın ve taşlaşmış bir yüzey halini alır. İşte bu noktada, bacaları temizlenmesi tüm risklerin ekarte edilebilmesinde önem taşır. Tuzla baca temizleme kapsamında yer alan uygulamalar hem baca kanallarına hem da havalandırma boşluklarına yönelik uygulanır. Ayrıca bu sitemlere ait tüm birimler de kontrol ve bakım programlarından geçirilmelidir. Bunlara örnek olarak; baca motoru ve buna bağlı hava çekişi yapan fanlar, varsa filtreler, baca kapakları, bağlantı noktaları, bacada herhangi bir hasarlı yüzey, davlumbaz ve yatay kanallar verilebilir. Bu birimlerden bir tanesinin bile yeterli bir işleve sahip olmaması, sistemi tümden paralize eder. Böylece bahsi geçen ve sürekli gündeme getirilen baca yangınları ve bacalardan sızan karbon monoksiz gaz salınımına bağlı can ve mal kayıpları meydana gelecektir.

Baca Temizlik Fiyatları Ne Kadar?

Tuzla baca temizlik fiyatları şirketlerin hizmet anlayışları ve fiyat politikalarında yer alan çizelgeler ışığında belirlenir. Tabi ki bu hususiyette, baca kanallarının hacimsel niteliği, kullanım amacı, ihtiyaç duyduğu programlar (temizlik - onarım - bakım - yenileme - ekleme - vb. ) etkin faktörler arasında yer alır. İç yapılanmamızın gerektirdiği uygun fiyat ve avantajlı hizmet paketleri ile, Tuzla dahil olmak üzere İstanbul'un dört bir yanında bütçelere dost bir hizmet programı hayata geçirmekteyiz.

Tuzla Baca Temizleme Şirketleri

Tuzla baca temizliği, hassas ve çevresel etkileşimi yüksek bir hizmet alanıdır. En doğru planlamalar hayata geçirilmeli, çevreye ve tabiata duyarlı bir hizmet kurugusu oluşturulmalı ve sonuçtan en yüksek performans elde edilmelidir. İkamet ettiğiniz ya da hizmet sağladığınız binalarda, rutin baca temizlik uygulamalarına yönelik bir arayışınız varsa doğru adrestensiniz. Şirketimiz, uzun soluklu bir hizmet hayatının zirvesinde, teknik donanım ve personel ağı bakımından öncül kuruluşlar arasında yer almaktadır.