ÜMRANİYE BACA TEMİZLEME

ümraniye baca temizleme

Bacalar Nasıl ve Ne Zaman Temizlenmeli?

Baca temizliğinin en temel manada iki önemli etkisi vardır. Can ve mal güvenliğinin sağlanması ve bacaya bağlı mekanizmaların randımanlı çalışmaya devam edebilmesi.. İşte bu iki temel mahiyetin meydana getirilebilmesi için, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Belediye kurumlarınca yasal bir sistematiğe bağlanmıştır. Ümraniye baca temizleme hizmetimiz de bu yasal gerekliliğin sağlanması esasında aracı bir kuruluş olarak faaliyet gösterir. Bacaların temizlenmesi yönünde atılacak adımlar, bacaların kullanım alanı ve yakıt tüketim analizi neticesinde birkaç başlıkta toplanabilir. 

  1. Yağlı kanal temizliği
  2. Endüstriyel baca temizliği
  3. Havalandırma temizliği
  4. Merkezi sistemli baca temizliği
  5. Doğalgaz ve katı yakıt soba bacaları temizliği

Bu sayılan genel kavramlar dışında, farklı baca üretim ve montajlama karakterleri de bulunabilir. Her bir konfigürasyon, ayrı bir temizlik ve bakım programlarını gündeme getirir. 

Baca ve Yağlı Kanal Temizleme Ümraniye

Ümraniye baca temizleme uygulamaları arasında en geniş ve hacimli yeri kaplayan hizmet alanı yağlı baca olarak adlandırılan; yemekhane, restaurant, lokanta ve benzer kurumların pişirme sistemine ait bacalardır. Bu bacalarda, özellikle de sık kullanıma bağlı olarak yağ ve kir birikmesi meydana gelecektir. Bu sathi birikintiler, bir müddet sonra baca kanallarının fizyolojisinde bozulma ve daralmalara yol açar. Bunun sonucunda da üç maddede özetlenebilecek olumsuz koşullar meydana gelir. Baca kanallarında ısınmaya bağlı, bu oluşan yağ tabakaları buharlaşarak pişirilen gıdalar üzerine sirayet edecektir. Başka bir olasılıkla çevreye zehirli gaz salınımı meydana gelecek ve zehirlenme gibi sağlık sorunları gündeme gelecektir. Son bir ihtimalle, tıkanan bacalarda birikmiş maddelerin yanıcı ve patlayıcı özelliği, baca yangınlarına neden olacaktır. İşte tüm bu sorunların vuku bulmaması adına yağlı kanalların temizlenmesi, onarılması ve gerekli tüm dokunuşların gerçekleştirilmesi büyük önem taşır. Sistemi meydana getiren birimlerin her biri bu dokunuşa dahi edilmelidir. Bir yağlı kanal sistemini meydana getiren birimler şu şekilde olmaktadır;

  • Davlumbaz veya aspiratör
  • Yağlı kanal
  • Emiş motoru

Bu sistemin temizlenmeside, bazı yağ çözücü kimyasal ürünlerin kullanımı da gerekli olmaktadır. Burada en dikkat edilmesi gereken nokta; insan sağlığına olumsuz etki yaratmayan, onaylı ürünler arasından tercih yapmak olacaktır. Ayrıca çeşitli aparatlar yardımıyla yüzeylerin kazınması işlemi de gerekli olmaktadır. 

Ümraniye Baca Temizlik Hizmeti

Ümraniye baca temizlik hizmeti, firmamızın endüstri kurumlarına ve ikamet alanlarına sunduğu yasal ve ciddi bir temizlik faaliyetidir. Bu hizmetten, avanatajlı fiyatlarımızdan ve uzman kadromuzdan yararlanmak için Birikim Baca Temizleme şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.