ÜSKÜDAR BACA TEMİZLEME

uskudar baca temizleme

Üsküdar Baca Temizleme Hizmeti

Baca kanalları, yakıt ifrazatının dışarıya atılmasını sağlayan sistematik bir yapı ögesidir. Yakılarak enerjiye dönüştürülen tüm maddeler geride birtakım kimyevi oluşumlar bırakır. Ayrıca bu yakıtların yer aldığı bir depo, bina sınırları dahilinde olduğu takdirde, tıpkı baca kanalları gibi temizlik ritüeline ihtiyaç duyarlar. Hizmet kapsamında, tüm yakıt türleri ve tüm baca tipolojilerinin temizlik ve bakım uygulamaları yer almaktadır. Binalarda, çok birimlerin ısıtılması ihtiyacına yönelik kurgulanan merkezi ısırma sistemleri bulunmaktadır. Bu yapılarda adi baca denilen bütünsel baca sistemleri yer alır. Birimlere ulaştıkları kısımlarda, bağlantı noktaları bulunmaktadır. Sistem sürekli bir hava sirkülasyonuna maruz kaldığı için, düzenli olarak kontrol edilmeli ve gerekli dokunuşlar hayata geçirilmelidir. Bu adi bacalara ek, bağımsız baca olarak nitelendirilen tekli sistemler, şönt bacalar ve benzeri tüm tahliye çözümleri zamanla tıkanabilir ve tehlikeli durumlara sebebiyet verebilir. Üsküdar baca temizleme, bu bahsi geçen baca kanallarının tümüne uygulanabilen yasal bir hizmet alanıdır. 

Üsküdar Baca Denetim Birimi

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından oluşturulan denetim birimleri, en az personelden meydana gelmektedir. Bacaların temizlenmesi, bu doğrultuda yetki verilen firmalar, eksik yapılan eylemler ve bunlara ait raporların değerlendirmesini yaparak yeni önlemler almak yönünde faaliyet gösterirler. Yetkili firmalar tarafından yapılmış tüm faaliyetlerin raporlarını denetleyerek üst birime bildirmekle görevli bu denetim kurulu, faturası kesilmemiş, bandrolü olmayan ya da herhangi bir usule uygunluk göstermeyen faaliyetleri bildirerek, gerekli hallerde bu firmaların yetkileri geri alınabilmektedir. Bacaların temizletilmesi zorunlu bir mevzuat olduğu için, gerekli süreçlerde bu faaliyeti yerine getirmeyen kurum ve kişiler de rapor edilmektedir. Baca kanallarının TSE'ye uygunluğu da göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Ayrıca, bacalarda herhangi bir hasar varsa, bunların düzenlenmesi ve onarımdan geçirilmesi de bina sahipleri ve yöneticilerin sorumluluğundadır. Üsküdar baca temizleme hizmet alımını gerçekleştirerek, bu tip durumlar sonucunda maruz kalınacak ceza ve yaptırımların önüne geçebilirsiniz. 

Üsküdar Baca Temizlik Servisi

Üsküdar baca temizlik servisi, 7/24 sizden gelen talepleri karşılamak ve yasal süreci sizler için en pratik hale getirmek amacıyla hizmet veren firmamız tarafından sağlanmaktadır. İster konut, ister işletme sahibi olun bacalarınızın temizlenmesi yönünde firmamızdan uygulama talebinde bulunabilirsiniz. Fiyatlarımız, keşif programları neticesinde belirlenmekte ve müşterilerimizin onayından sonra işlem başlatılmaktadır. Her türlü yetki ve izin belgelerimiz, teknik donanımımız ve deneyimli uzman ekibimiz ile güvenilir bir hizmet sunmayı vaat etmekteyiz.